Vuurwerk

Informatie van de rijksoverheid

Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Gemeenten kunnen binnen aangewezen zones het afsteken van vuurwerk verbieden. Zoals in de buurt van een ziekenhuis, dierenasiel en kinderboerderij. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen….

Lees verder!


Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400  Geen standpunt


 ubjvyitd_400x400  Geen standpunt


20yueril_400x400    Geen standpunt


tcrmddwe_400x400    Geen standpunt


z00ifaum_400x400     Geen standpunt


ak1l7kua_400x400     Geen standpunt


68kboec2_400x400 De PvdA is tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Zo’n verbod zal juist leiden tot een toename van illegaal vuurwerk. De meeste ongelukken vinden plaats door het stunten met vuurwerk, door niet de nodige veiligheidsmaatregelen en instructies in acht te nemen , en vaak gaat het om het vuurwerk dat tijdens oud en nieuw ook al verboden is , omdat het te gevaarlijk is. Een simpel verbod is in onze ogen niet toereikend. We hebben daarom een veelzijdige aanpak nodig, met harde en zachte maatregelen en met lokaal maatwerk.   Lees verder!


7eczz1g7_400x400    De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk deze dagen stil te staan bij het leed dat consumentenvuurwerk veroorzaakt. Elke jaarwisseling ervaren veel dieren pijn, angst en stress. Niet alleen dieren maar ook honderden mensen lopen letsel op, in de meeste gevallen als gevolg van legaal vuurwerk. Daarom is de Partij voor de Dieren voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.   Lees verder!


pvv_400x400    Geen standpunt


uizlcghu_400x400    Geen standpunt


ke4gwwuc_400x400   Het gebruik van vuurwerk moet sterk ontmoedigd worden door een vuurwerkheffing, beperking van de verkoop en het toewijzen van afsteeklocaties.    Lees verder!


xeldurqg_400x400    Geen standpunt


5-4yzntw_400x400    Geen standpunt


Maar nu de praktijk. Wat hebben wij gedaan voor dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400 ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400


Geen standpunt, informatie of activiteiten gevonden.

tcrmddwe_400x400  z00ifaum_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  6-12-2018
Dit is geen commerciële website., maar een uit de hand gelopen hobby.  De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.