Terugkeerders uit terreurorganisaties

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Van (potentiële) terugkeerders gaat een bijzondere dreiging uit, gelet op hetgeen zij hebben meegemaakt en waaraan zij mogelijk zelfs hebben deelgenomen. Omdat de bewijsvoering in dezen bijzonder moeilijk is, zal worden bezien of en hoe de  samenwerking met onafhankelijke internationale organisaties (die zich bezighouden met het verzamelen van bewijzen) kan worden bevorderd. Zorgvuldige bewijsvergaring kost tijd, gedurende welke het risicovol geacht wordt dat terugkeerders zich vrijelijk kunnen bewegen in onze samenleving. Daarom wordt wetgeving tot stand gebracht op basis waarvan terugkeerders gedurende langere tijd in voorlopige hechtenis gehouden kunnen worden, waarbij de rechter kritisch kan blijven toetsen of daartoe (nog) aanleiding bestaat. Deze wetgeving omvat verder de strafbaarstelling van opzettelijk verblijf zonder toestemming in een onder controle van een terroristische organisatie staand gebied en verruiming van de mogelijkheid van DNA-onderzoek bij een verdenking van een terroristisch misdrijf.

Lees het regeerakkoord (blz 3)

Ons standpunt over 

pa5faddm_400x400  …..  Het kabinet stelt alles in het werk om geen podium te geven aan ‘haatpredikers’ in Nederland. Om de dreiging van terugkeerders te verkleinen wordt ingezet op betere internationale samenwerking en wordt wetgeving voorbereid om terugkeerders langere tijd vast te kunnen zetten. …..


ubjvyitd_400x400 ….   Mogelijk maken om teruggekeerde jihadgangers die in buitenlandse krijgsdienst hebben gezeten indien mogelijk de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en terug te sturen naar het land van herkomst, alsmede: voorarrest verruimen, geen administratieve detentie, van teruggekeerde terrorismeverdachten. Binnen de mensenrechtelijke kaders en met een regelmatige toets door de rechter……


xeldurqg_400x400  Mensen die uitreizen naar oorlogsgebieden om zich daar bij een terroristische organisatie te voegen zijn strafbaar. De Nederlandse overheid moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze mensen bij terugkeer geen ellende kunnen aanrichten in onze samenleving en degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan vreselijke misdrijven dienen allemaal te worden vervolgd. We zijn er echter niet voor om mensen hun Nederlanderschap af te pakken als we hen verdenken van betrokkenheid bij terrorisme. Het ontnemen van iemands nationaliteit helpt niet bij het veiliger maken van de wereld. Terroristen kunnen ook heel goed zonder Nederlands paspoort naar ons land komen, bijvoorbeeld met een vals identiteitsbewijs. Als mensen terugkeren onder hun eigen naam en paspoort dan hebben we in ieder geval de mogelijkheid om te onderzoeken of zij een gevaar vormen voor de samenleving en om hen op te sluiten als dat het geval is. Bovendien kunnen we van hen informatie verkrijgen over de zaken waarbij zij betrokken zijn geweest. Veel beter dan het ontnemen van iemands nationaliteit is het dan ook om in te zetten op goede internationale samenwerking en op de best mogelijke opsporing en vervolging in Nederland. Voor mensen die willen uitreizen en zich aan willen sluiten bij organisaties zoals IS zijn soms maatregelen nodig zoals een uitreisverbod of een gebiedsverbod. Deze mag alleen worden opgelegd door een rechter. Mensen die terugkeren uit strijdgebieden zoals Syrië dienen bij terugkomst in Nederland te worden opgepakt en te worden ondervraagd. Als zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten moeten ze strafrechtelijk worden vervolgd. Terugkeerders bij wie dat niet kan worden bewezen en die een direct gevaar vormen voor zichzelf en voor de samenleving dienen verplicht te deradicaliseren.


Wat kun je vinden op onze website over dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400   ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400    pvv_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400


Geen Standpunt of informatie.

20yueril_400x400   tcrmddwe_400x400  z00ifaum_400x400    7eczz1g7_400x400  uizlcghu_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  3-3-2019 naar aanleiding van het artikel:

‘Ik wil met vrouw en kind naar Nederland’, zegt IS’er uit Arnhem