Lelystad Airport

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

…….   Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.
Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen…….

Lees het regeerakkoord (blz 42)


Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400De focus van de nieuwe luchtvaartnota zal worden gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. De sector zelf kan met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten…..    Lees verder!


ubjvyitd_400x400  Geen duidelijk standpunt


20yueril_400x400Schone en gezonde mainports

Nederland heeft twee mainports: Schiphol en de Rotterdamse haven. Beide zijn cruciaal voor onze economische ontwikkeling. Duurzame groei, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en een gezonde relatie met de omgeving is daarbij noodzakelijk. Schiphol zorgt voor banen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de mogelijkheid voor iedere Nederlander om naar alle uithoeken van de wereld te vliegen. Maar Schiphol betekent ook overlast voor omwonenden en negatieve effecten op flora en fauna. D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur in de regio Schiphol. Dat geldt ook voor de vliegvelden Eindhoven en Lelystad, die direct in verbinding staan met Schiphol. D66 blijft zich inzetten om hinder voor omwonenden te beperken en effecten op natuur te minimaliseren.  Lees verder in het verkiezingsprogramma 2016!


tcrmddwe_400x400    Geen standpunt


z00ifaum_400x400    Geen standpunt


ak1l7kua_400x400Veel regionale luchthavens worden met grote subsidies draaiende gehouden. Vliegveld Twente wil heropenen, Lelystad en Eelde hun banen verlengen en andere luchthavens willen flink uitbreiden. Zo dreigt vliegtuiglawaai in Nederland enorm toe te nemen en wordt de lucht steeds verder vervuild. GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.   Lees verder!


68kboec2_400x400Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol. Lelystad Airport wordt met een goede ov-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/Schiphol. De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.  Lees verder!


7eczz1g7_400x400De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het uitbreiden van luchthavens. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, luchthaven Lelystad en Maastricht Aachen Airport moeten dus niet verder uitgebreid worden en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd. Het uitbreiden van luchthaven brengt namelijk negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu……    Lees verder!


pvv_400x400  Geen standpunt


uizlcghu_400x400Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet wel zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting en CO2-uitstoot. De afspraken rondom Schiphol moeten worden nagekomen, dus niet meer dan 500.000 vliegbewegingen. Wij willen een betrouwbare overheid die zijn afspraken nakomt. Voordat luchthaven Lelystad in gebruik genomen kan worden, moet het luchtruim boven Nederland heringedeeld worden. Dan kunnen ook de vlieghoogtes worden bepaald. Pas daarna is de overlast voor burgers en bedrijven vast te stellen. Die moet natuurlijk zo beperkt mogelijk zijn!.   Lees verder bij luchthavens!


ke4gwwuc_400x400 Het Rijk wil vliegveld Lelystad Airport open stellen voor grote (passagiers)vliegtuigen, zodat vluchten van het overvolle Schiphol overgeplaatst kunnen worden naar Lelystad. De SGP is op zichzelf voorstander van verplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthaven.

De SGP wil echter geen opstelling van Lelystad Airport zolang sprake zal zijn van zogenaamde laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes over onder meer de Veluwe zorgen in een groot gebied voor geluidshinder.   Lees verder!


xeldurqg_400x400  .. De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol.  Lees verder!


Basis RGBDaarom vinden wij het belangrijk dat Schiphol de ruimte krijgt om te groeien.

Dat mag niet betekenen dat de omgeving verder op slot gaat. Woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven in de omgeving moet mogelijk blijven. We willen dat ook de luchthavens in Eindhoven en Lelystad kunnen uitbreiden om een deel van de extra reizigers op te vangen…    Lees verder!


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  8-12-2018
Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.