Klimaat

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij voor meer informatie.

Uit het regeerakkoord kabinet -Rutte III

3.1 Klimaat en energie.
Het klimaatverdrag van Parijs is een doorbraak. 195 landen hebben ervoor getekend de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder 2 graden Celsius te beperken, en daarbij te streven naar een verdere
beperking van de opwarming tot maximaal 1,5 graad Celsius. Het is onze plicht er alles aan te doen die doelstelling te halen. Daarmee worden we ook minder afhankelijk van olie uit het Midden Oosten en gas
uit Rusland. De Europese Unie heeft namens alle lidstaten harde toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Die toezegging is winst, maar onvoldoende om de doelstellingen van 2 graden Celsius te halen, laat staan de ambitie van 1,5 graad Celsius. Daar is meer voor nodig.

Lees het regeerakkoord (blz 37)


Ons standpunt over het klimaat.

Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties. Iedere ondernemer weet dat de kost voor de baat uitgaat. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. Het klimaatakkoord van Parijs is een doorbraak in het wereldwijde streven om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Het CDA ziet het als een dure plicht deze doelstellingen te halen.  Lees verder!


De ChristenUnie wil in één generatie naar een schone energievoorziening. We zijn hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties….   Lees verder!


Door alleen te hopen op een beter klimaat, lossen we de problemen niet op. Het is beter om nu in actie te komen. Klimaatverandering kan leiden tot overstromingen en mislukte oogsten, oorlog en daardoor tot vluchtelingenstromen…..  Lees verder!


z00ifaum_400x400

De grafieken in het klimaatdebat

  • Geen sprake van toenemende droogte
  • Geen toename ‘extreem weer’ zoals orkanen
  • Geen verandering in neerslag

In het debat over de Klimaatwet (6 december jl.) toonde FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet vier klimaatgrafieken die het alarmisme over veronderstelde droogte en extreme weersomstandigheden volkomen onderuit haalden. ….  Lees verder!Het klimaat op onze aarde verandert en dat komt door ons menselijk handelen, daar zijn bijna alle wetenschappers het over eens. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht.     Lees verder!


De PvdA vindt dat Nederland zo snel mogelijk moet overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening. Uiterlijk in 2050 moet dit doel zijn bereikt…..   Lees verder!


Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen…..    Lees verder!


ke4gwwuc_400x400

Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Alleen al uit voorzorg is het wijs om de mogelijke consequenties serieus te nemen.    Lees verder!


De opwarming van de aarde kan grote gevolgen hebben voor Nederland, omdat het voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Er zijn twee taken: voorkomen en aanpassen. Voorkomen kunnen we niet in ons eentje, maar dat is geen reden niets te doen……     Lees verder!


5-4yzntw_400x400Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt. Maar Nederland kan niet in zijn eentje klimaatverandering tegenhouden. Wij veroorzaken slechts 0,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als we die uitstoot echt willen verminderen, is het noodzakelijk dat elk land ter wereld in actie komt.   Lees verder! 


Geen standpunt, wel informatie.

pvv_400x400  uizlcghu_400x400


Geen Standpunt of informatie.

tcrmddwe_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op 4-12-2018