Jeugdzorg

Kies een item in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Uit het regeerakkoord 2017-2021

Jeugdhulp

  • Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.
  • Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur als dit in het belang van het kind is in een pleeggezin of gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. We voeren het Actieplan Pleegzorg samen met de  sector voortvarend uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.
  • De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. Knelpunten die daaruit blijken, pakken we aan. De ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp krijgt een verolg. We stellen de invulling hiervan vast in overleg met gemeenten en de sector en stellen hiervoor tijdelijk middelen (die optellen tot 54 miljoen euro) beschikbaar als co-financier.
  • Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om gezamenlijk in te kopen en bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen af te stemmen. Als gemeenten de  noodzakelijk geachte samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.
  • Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.

pa5faddm_400x400 Het CDA is voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, maar wel onder de juiste randvoorwaarden en met minder bezuinigingen…..


ubjvyitd_400x400Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. In eerste instantie is ingezet op zorgcontinuïteit. Om de transformatie naar de bedoeling te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering….,


tcrmddwe_400x400 Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg. DENK vindt dat de zorg voor jongeren met een beperking en pleegkinderen meer aandacht behoeft. De nieuwe jeugdwet biedt de kaders, maar de invulling kan veel beter. DENK is daarom….


ak1l7kua_400x400 GroenLinks staat achter het organiseren van jeugdzorg bij de gemeenten, maar wil scherpe landelijke controle op de uitvoering…..


68kboec2_400x400 De behoeften van het gezin staan voorop bij jeugdzorg, dat bewerkstelligen we door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen……


7eczz1g7_400x400 De Partij voor de Dieren vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid. De PvdD is er wel voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging…..


ke4gwwuc_400x400Ouders ontlenen meestal veel vreugde aan hun kinderen. Maar bij het opgroeien van kinderen doen zich ook allerlei vragen en problemen voor. Dat is eigen aan de opvoeding. We moeten dit niet onnodig gaan problematiseren. De meeste ouders redden zich behoorlijk, vaak met enige hulp uit hun omgeving. Toch zijn er ook ouders die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het is belangrijk dat er dan voldoende voorzieningen zijn. Een eenvoudig advies en lichte vormen van hulp kunnen soms grote problemen voorkomen.


xeldurqg_400x400De huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden. Om te beginnen komt er een recht op jeugdzorg, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld wordt geoormerkt……


Basis RGB Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een forse stap. Daarom willen we dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt……


Wat kun je vinden op onze website over dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  tcrmddwe_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Geen Standpunt of informatie.

z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  20-11-2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.