Gezondheidszorg

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij, of op ‘lees verder!’.

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

1.4 Zorg

Zorg gaat iedereen aan. Iedere dag dragen duizenden zorgprofessionals met hun kennis en toewijding bij aan  de kwaliteit van leven van mensen en hun omgeving. Niet voor niets behoort onze zorg tot de beste van Europa.  Tegelijkertijd maken veel mensen zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben er wel is en of zij die kunnen betalen. Daar maken we werk van.  Nieuwe hervormingen zijn niet nodig, wel verbeteringen. Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Daarvoor investeren we bijvoorbeeld ruim 2 miljard euro in de ouderenzorg. Daarnaast komen er maatregelen en geld voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie, en meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

Lees het regeerakkoord (blz 13)


Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400  Geen specifiek standpunt over gezondheidszorg in het algemeen. Zie voor fragmenten in hun inhoudsopgave.  Lees verder!


ubjvyitd_400x400 Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het leven tot aan het sterven.    De ChristenUnie kiest voor:   Zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht…..    Lees verder!


20yueril_400x400 D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.   Lees verder!


tcrmddwe_400x400 Afschaffing eigen risico en verantwoordelijk maken zorgverzekeraars.
DENK vindt het schandalig dat het eigen risico in de zorg ertoe leidt dat mensen zorg mijden. Zorgverzekeraars moeten geprikkeld worden om zich verantwoordelijk te voelen voor het functioneren en de kwaliteit van de zorg, in plaats van gericht te zijn op winst. DENK is d
aarom:   Lees verder!


z00ifaum_400x400 Goede en betaalbare zorg is van levensbelang voor iedereen.  De afgelopen jaren is de zorg in Nederland fors duurder geworden. Eigen risico en eigen bijdragen zijn flink gestegen en voor steeds meer mensen vormen deze kosten een belemmering om naar de dokter te gaan. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver de kosten in de hand te houden. Dat is hopeloos mislukt. De kosten zijn gestegen en de toegang tot de zorg wordt steeds verder belemmerd……   Lees verder!


ak1l7kua_400x400 In Nederland zorgen we voor elkaar.    De zorg wordt nu behandeld als een markt. Ziekenhuizen worden gerund als bedrijven. Bureaucratische tussenlagen, winstbeluste zorgverzekeraars en botte bezuinigingen zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen mensen niet de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.  Minder marktwerking….. Lees verder!


68kboec2_400x400 We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.  Betaalbare zorg voor iedereen.    Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is. We willen een betaalbare zorg voor iedereen. Dat betekent geen eigen risico meer, het beheersen van de kosten voor dure geneesmiddelen en medisch specialisten die in dienst van het ziekenhuis komen……    Lees verder!


7eczz1g7_400x400 Solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voo
r iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis. De Partij voor de Dieren wil: Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel…  Lees verder!


pvv_400x400  Geen standpunten.


uizlcghu_400x400  De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. De huidige rol van zorgverzekeraars voor wat betreft de basisverzekering wordt beëindigd. 50PLUS wil dat het eigen risico wordt afgeschaft; een eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.

50PLUS wil een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen in voorzieningen tussen gemeenten.

▼ Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Zorgstelsel    Lees verder!


ke4gwwuc_400x400 Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd, hart en handen. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld.

De afgelopen jaren is er in de zorg veel veranderd. Voor een deel was dat noodzakelijk om de zorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden. En ook voor de toekomst blijft dat een uitdaging. De SGP zet zich ervoor in dat iedereen – jong en oud – goede én betaalbare zorg krijgt die bij hem of haar past. Daarvoor is nodig dat de kwaliteit van de zorg verder omhoog gaat. En dat mensen altijd kunnen kiezen voor zorg die aansluit bij hun eigen levensovertuiging en wensen…..     Lees verder!


xeldurqg_400x400 De SP wil tweedeling in de zorg voorkomen en wil daarom af van het eigen risico. Het is een boete op ziek zijn en leidt tot zorgmijding wat zowel maatschappelijke als financiële schade met zich meebrengt. Gezamenlijk brengen we de kosten voor de zorg op via inkomensafhankelijke premies en de algemene belastingen. Marktwerking in de zorg maakt van zorg verlenen een verdienmodel en van de patiënt een product, marktwerking heeft daarom geen plaats in de zorg. De bureaucratie neemt toe omdat iedere (be)handeling omschreven en genoteerd moet worden. De SP wil af van deze bureaucratie.  Lees verder!


Basis RGB Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek. In Nederland betalen gezonde mensen mee voor mensen die ziek zijn. Omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te zien. En omdat je zelf ook ineens ziek kunt worden.Wij willen dat iedere Nederlander kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. Dat laatste lukt niet automatisch: doordat we steeds langer leven, maken we ook steeds meer gebruik van onze zorg. Dat kost dus ook steeds meer geld. Daarom nemen wij nu al noodzakelijke maatregelen. Op die manier zorgen we ervoor dat onze voortreffelijke zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen….   Lees verder!


Deze pagina is bijgewerkt op 19-12-2018.