Gaswinning

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

De impact van de aardbevingen in Groningen is enorm. Alle facetten daarvan blijven hoog op de agenda. Bij alles geldt: veiligheid staat voorop. We nemen maatregelen om de behoefte aan Groningengas te verminderen. Dit maakt de verdere stapsgewijze verlaging van de winning mogelijk, die noodzakelijk is voor de veiligheid in het gaswinningsgebied én de veiligheid bij afnemers. Daarnaast werken we aan preventie, herstel en perspectief boven de grond. Herstel en  versterking van woningen, gebouwen, monumenten en infrastructuur moet centraal staan; niet de discussie over de verantwoordelijkheidsverdelingen. De afhandel ing van schade en herstel wordt onafhankelijk van de NAM. Voor de investeringen in de leefbaarheid en economie van de regio wordt een fonds ingesteld…. Lees verder op bladzijde 42

Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400

…………….Dit betekent dat de gaswinning in de periode tot 2021 met nog eens 3 miljard kuub wordt verminderd ten opzichte van 2017. Voor de periode na 2021 zal het kabinet scenario’s voor een verdere verlaging voorbereiden. Er zullen geen nieuwe vergunningen voor gaswinning op land worden verstrekt………..  Lees verder!


ubjvyitd_400x400

Gaswinning in de provincie Groningen heeft geleid tot een ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Ook immaterieel is de schade groot: steeds meer mensen kampen met gezondheidsproblemen en psychische klachten. De ChristenUnie wil snelle afbouw van de gaswinning, directe versterking van woningen op kosten van de NAM, onafhankelijke schadebeoordeling en ruimhartige compensatie voor gedupeerden…….  Lees verder!


20yueril_400x400

In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daar moet de gaswinning op worden aangepast. Wat D66 betreft wordt de gaswinning versneld afgebouwd naar 0. Op dit moment zijn veel huishoudens nog afhankelijk van Gronings gas voor verwarming. Daarom moet Nederland zo snel mogelijk het gebruik van Gronings gas verminderen, via energiebesparing, duurzame alternatieven en de ombouw van apparaten die Gronings gas gebruiken zoals onze cv’s.   Lees verder!


tcrmddwe_400x400

DENK wil de gaskraan in Groningen opendraaien. Dat staat in ons alternatieve plan ‘Over veiligheid polder je niet!.’ Volgens DENK is het verminderen van de gaswinning een schijnoplossing die alleen schijnveiligheid creëert. Daarom pleit DENK voor een structurele oplossing: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen, van het risicogebied een natuurgebied maken en daarna de gaskraan verder opendraaien. Met de extra gasbaten kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden.  Lees verder!


z00ifaum_400x400

Geen standpunt


ak1l7kua_400x400

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is verantwoordelijk voor mijnbouwschade vanwege de aardgaswinning in Groningen. Het bedrijf heeft een laag eigen vermogen en GroenLinks maakt zich zorgen dat er bij een grote aardbeving een financieel probleem zou kunnen ontstaan.  Lees verder!


68kboec2_400x400De verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning in Groningen is de afgelopen decennia ontspoord. Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevingsgebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken anderen in ellenlange procedures. De schadeafhandeling moet bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) worden weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden.  Schade als gevolg van gaswinning moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt.   Lees verder!


7eczz1g7_400x400

De Partij voor de Dieren wil dat de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk dichtgedraaid wordt. Frank Wassenberg pleit hier vandaag voor tijdens het Kamerdebat over de gaswinning. Alleen een dichte gaskraan garandeert veiligheid voor de Groningers, aldus het Kamerlid.  Lees verder!


pvv_400x400

Geen standpunt


uizlcghu_400x400

Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners vormen. Voor Groningen moeten zonder dralen ruimhartig oplossingen geboden worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Rijksoverheid. 50PLUS pleit daarom voor een afbouwplan voor gaswinning met duidelijke tussenstappen en voor de totstandkoming van een ‘Financieel restfonds gasbaten’ voor toekomstige generaties.  Lees verder bij gasboringen!


ke4gwwuc_400x400

Nederland is sterk afhankelijk van aardgas, onder meer voor de verwarming van huizen.

Een belangrijke bron is de gaswinning uit het Groningenveld. Inwoners van Groningen zien zich echter geconfronteerd met de gevolgen: het aantal aardbevingen neemt nog steeds toe. Er komen scheuren in de muren. De aardbevingen zorgen ook voor andere schade. Inwoners van Loppersum en andere plaatsen zijn verder bang voor een zware beving die voor slachtoffers gaat zorgen. Inmiddels heeft het kabinet besloten de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Dat is een goede zaak. De SGP zet verder in op:  Lees verder!


xeldurqg_400x400

Trillend stonden ze op hun benen. Veel Groningers voelden vandaag hoe de zwaarste aardbeving in 5 jaar hun provincie trof. Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman was vandaag in Groningen. Beckerman: ‘Vandaag is wederom aangetoond dat de gaswinning nu omlaag moet. Het kabinet doet veel te weinig om de gaswinning door de NAM te verlagen. De Groningers zijn de dupe. Zij zitten in de onzekerheid of hun huis nog wel veilig is. De Tweede Kamer moet nu terugkomen van het reces. Nog langer wachten is te gevaarlijk.’   Lees verder!


5-4yzntw_400x400

……Helemaal stoppen met boren is echter niet mogelijk. Om te kunnen stoken en koken hebben wij het Groningse gas simpelweg nodig. Het gas dat we uit het buitenland halen is namelijk een ander type gas. Onze huizen zijn op het Groningse type ingericht, dus met buitenlands gas kan de verwarming niet aan.  Lees verder!


Maar nu de praktijk. Wat hebben wij gedaan voor dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  tcrmddwe_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Geen standpunt, informatie of activiteiten gevonden.

z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op 6-12-2018
Dit is geen commerciële website., maar een uit de hand gelopen hobby.  De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.