Euthanasie

Uit regeerakkoord 2017 – 2021

In samenspraak met de Kamer, met behoud van ieders eigen positie en verantwoordelijkheid, zal het kabinet een brede discussie faciliteren over het waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven. Met de uitkomsten van het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat het te doen staat en kan de Kamer zelfstandig besluiten overinitiatiefwetgeving.

Lees het regeerakkoord blz 17


Ons standpunt over Euthanasie

7eczz1g7_400x400 De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op euthanasie. De overheid dient een faciliterende rol te spelen bij (de zorgvuldigheid rondom) het zelf laten kiezen van mensen tussen leven en dood. Dit is en blijft een individuele aangelegenheid.    Lees verder!


xeldurqg_400x400 Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten mensen kunnen kiezen voor een menswaardige dood en daarbij kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Mensen mogen echter nooit in een situatie worden gemanoeuvreerd waarin ze moeten rechtvaardigen waarom ze niet voor euthanasie kiezen, of waarin andere omstandigheden de keuze beïnvloeden, zoals tekortschietende zorg of onvoldoende deskundige palliatieve zorg.    Lees verder!


ak1l7kua_400x400 Euthanasie moet verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen die euthanasie uitvoeren zijn op dit moment in principe strafbaar, tenzij ze zich aan medische regels houden. GroenLinks wil dat omdraaien. Artsen zijn dan alleen strafbaar als zij zich niet aan de regels voor euthanasie houden.   Lees verder!


uizlcghu_400x400 Euthanasie is geen gemakkelijk thema en zal altijd onderwerp van gesprek blijven. 50PLUS is voorstander van de huidige euthanasiewetgeving, omgeven door alle bestaande zorgvuldigheidscriteria. Daarnaast stelt 50PLUS dat euthanasie ook toegepast mag worden bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag, ofwel Voltooid Leven. Uiteraard alleen onder heldere en strikte voorwaarden; zo mag de beoordeling van het verzoek en de begeleiding alleen plaatsvinden door een arts.       Lees verder onder het kopje ‘Euthanasie’!


68kboec2_400x400 Euthanasie is een onderdeel van het recht op zorg, wel onder voorwaarde dat er een zorgvuldige dialoog plaatsvindt tussen patiënt, huisarts en zorginstelling. We willen dat alle mogelijkheden die de Euthanasiewet biedt worden benut. Er valt nog veel te winnen als het gaat om kennis van de euthanasiewet bij artsen…..   Lees verder!


20yueril_400x400 Tot slot wil D66 een initiatiefwetsvoorstel indienen om het verwijsrecht voor euthanasie wettelijk vast te leggen. Artsen die een verzoek om euthanasie van een patiënt niet willen toetsen, moeten doorverwijzen naar een collega die zo’n verzoek wel in behandeling neemt. Op die manier heeft iedere patiënt het recht om zijn of haar verzoek te laten toetsen…..    Lees verder!


ubjvyitd_400x400 De ChristenUnie is geen voorstander van de euthanasiewet, waarbij de overheid legitimeert dat artsen een einde maken aan het leven van een medemens. Euthanasie kunnen wij nooit als normaal medisch handelen beschouwen. Veel beter is als hulpverleners zich richten op de hulpvraag achter een verzoek tot euthanasie…..  Lees verder!


5-4yzntw_400x400 Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben. Er zijn ook andere mensen die vinden dat…..   Lees verder!


ke4gwwuc_400x400 Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven. Dat geldt eens temeer als het gaat om het actief  beëindigen van het leven van hen die moeite hebben hun wil te uiten, zoals mensen met dementie. Het begrip ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ wordt op die manier steeds verder uitgerekt……   Lees verder!

 


pa5faddm_400x400 Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Wij zijn geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt….     Lees verder!


Wat vind je nog meer op onze website over euthanasie?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


 Geen Standpunt of informatie.

tcrmddwe_400x400  z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  6-11-2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.