Basisonderwijs

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving. We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken. We geven hen ruimte en verantwoordelijkheid. De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een
sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs.

Lees het regeerakkoord (blz 9)


Ons standpunt over het basisonderwijs.

pa5faddm_400x400

In de kleuterperiode krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen door te spelen. Daar horen geen verplichte kleutertoetsen of voorgeschreven lesmethodes bij. In de basisschoolperiode leren kinderen goed rekenen, lezen en schrijven…..


ubjvyitd_400x400

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen.


20yueril_400x400Goed onderwijs en kansen voor kinderen begint bij de basis. Door de komst van passend onderwijs is er sprake van grotere verschillen tussen leerlingen in de klas. Dat vraagt om maatwerk…..


z00ifaum_400x400

Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig – eerder het omgekeerde: …..


ak1l7kua_400x400

GroenLinks wil kansrijk onderwijs met scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de moderne samenleving. Dat begint al op de basisschool.


68kboec2_400x400

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel……


7eczz1g7_400x400

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen moeten leraren goed worden opgeleid en moeten zij een salaris krijgen dat past bij het belangrijke werk dat zij doen. Want de basis voor een duurzame en gezonde samenleving wordt al op school gelegd…..


ke4gwwuc_400x400Het basis- en voortgezet onderwijs is van fundamentele betekenis voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de capaciteiten en aanleg van de kinderen…..


xeldurqg_400x400

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Leren is wat de SP betreft meer dan rekenen en taal. We willen onze kinderen goed voorbereiden op de samenleving……


5-4yzntw_400x400

De belangrijkste taak van basisscholen en middelbare scholen is om ieder kind een basisniveau te geven. Daarbij is er voortdurende aandacht voor taal en rekenen. Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen, heeft namelijk niet de vrijheid om zijn eigen keuzes maken.


 Wat kun je vinden op onze website over dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  tcrmddwe_400x400   z00ifaum_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  5-12-2018