Abortus

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij voor meer informatie.


Info Rijksoverheid

Als zwangere vrouw kunt u ervoor kiezen uw zwangerschap af te breken. Bijvoorbeeld omdat de zwangerschap ongewenst is. Of omdat er een medische noodzaak voor abortus is. Abortus mag tot een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap.

Lees info rijksoverheid blz !


Lees ons standpunt over Abortus.

xeldurqg_400x400

 De SP is voorstander van de huidige abortuswetgeving. Een zorgvuldige uitvoering van abortus is daarbij van belang. Wanneer vrouwen besluiten om een ongewenste zwangerschap te beëindigen is het belangrijk dat zij goede voor- en nazorg krijgen. Het is geen goed idee om een abortuspil via de apotheek beschikbaar te stellen…..


ak1l7kua_400x400

GroenLinks vindt dat vrouwen baas zijn over hun eigen lichaam en dus zelf mogen beslissen of ze een abortus willen. GroenLinks is er trots op dat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen goed is geregeld in Nederland.


68kboec2_400x400

Alleen de vrouw heeft het recht om in overleg met haar arts te besluiten of ze haar zwangerschap wil uitdragen of afbreken. De PvdA pleit voor goede voorlichting en laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen om de voortdurende daling van abortuscijfers in Nederland te stimuleren en de kwetsbare groep die meerdere abortussen ondergaat te verkleinen.


20yueril_400x400

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt, beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. D66 is voor het afschaffen van de wettelijke bedenktijd voor abortus van 5 dagen. De 24 weken grens voor abortus blijft bij D66 gehandhaafd.


ubjvyitd_400x400

De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de legalisering van abortus. Het is hartverscheurend dat ieder jaar in ons land meer dan 30.000 zwangerschappen (1 op de 7) worden afgebroken…..


5-4yzntw_400x400

Abortus is in Nederland toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke en verdrietige keuze maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over…..


ke4gwwuc_400x400

Door de echoscopie zien we nu beter dan ooit dat een foetus van twaalf weken geen klompje cellen is, maar een klein mensje met alles erop en eraan. En het hartje kun je al vanaf de vijfde week horen kloppen…..


pa5faddm_400x400

We moeten ongewenste zwangerschappen in de eerste plaats zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat we blijvend moeten investeren in goede voorlichting. Zeker jongeren moeten tijdig worden voorgelicht over relaties, het gebruik van voorbehoedmiddelen…..


Hoe hebben wij ons ingezet voor dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400   ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


 Geen Standpunt of informatie.

tcrmddwe_400x400  z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  4-12-2018